Electro Group

NorDesign AS er medlem av Electro Group.

Electro Group AS er en gruppering av elektrobedrifter med felles eier. Bedriftene er selvstendige selskaper som i hovedsak arbeider uavhengig av hverandre i markedet, men Electro Group AS vil også fremstå som en enhet. Med en felles tung industriell eier og gjennom godt samarbeid har selskapene stor frihet til å satse og ekspandere for å kunne skape verdier både for kunder, medarbeidere og eier. Electro Group har som mål å bli Skandinavias største leverandør av elektromateriell innen 2021.