Betingelser

Garanti

Reklamasjoner skal alltid sendes skriftlig, enten via vårt webskjema: https://nordesign.no/reklamasjonsskjema/ eller på mail til: ordre@nordesign.no

NorDesign gir 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil, fra fakturadato.

For utskiftbare LED lyskilder (f. eks. E27, E14, GU10, G9, GU5,3) gis 2 års garanti fra fakturadato.

Våre produkter skal ikke forsynes fra midlertidig byggestrøm.

All tilkobling av våre produkter skal foregå uten spenning tilkoblet.

Ustabile nett kan skade elektronikken i produktene.

Feil som oppstår som følge av torden, lyn, vannskade og brann, dekkes ikke av våre garantier.

Garanti forutsetter korrekt montasje og bruk iht. montasjeveiledning/ datablad.

 

Frakt

For alle forsendelser beregnes et fraktsonetillegg av netto fakturabeløp, etter følgende skala:

Mottakers postnummer:

0000-3599         Fraktsats 3,5 %

3600-4999         Fraktsats 4,0 %

5000-7999         Fraktsats 4,5 %

8000-9999         Fraktsats 6,5 %

For forsendelser til Svalbard og utlandet gjelder leveringsbetingelsen EXW.

Ved kjøp av varer fra vår «OUTLET» vil reell fraktpris belastes, da disse produktene har en sterkt redusert pris.

Småordretillegg pålydende kr. 115,- tilkommer alle ordrer med verdi under kr. 3000,- eks. mva.

Reklamasjoner vedrørende transportskader skal umiddelbart meddeles vårt ordrekontor.

Synlige skader på gods skal alltid anmerkes fraktbrev og transportør skal gjøres oppmerksom på reklamasjonen.

 

Retur av varer

Varer kan kun returneres etter avtale gjort med vårt ordrekontor, forespørsel sendes til: ordre@nordesign.no

Varer eldre enn 90 dager tas normalt ikke i retur.

Spesialprodukter og kundespesifikke varer krediteres ikke.

Herunder artikler kjøpt fra vår «OUTLET».

Disse produktene har en sterkt redusert pris og kostnader forbundet med retur av disse er ikke bærekraftige.

Varer mottatt i retur uten slik avtale vil uten varsel bli returnert til avsender for dennes regning.

Varer som er feil ekspedert og varer med feil kan mot forutgående avtale returneres til full kreditering / ombytting.

Ved retur etter betalingsfristens utløp, er det viktig at original faktura er betalt.

Varer som returneres, mottas på følgende betingelser:

Returvarer i original emballasje, uskadet og uten merker, krediteres 80%.

Dette forutsetter at varen returneres innenfor 30 dager etter godkjenning fra vårt ordrekontor.

Det utstedes en returordre som skal følge retursendingen tilbake til NorDesign.

Returordrer som ikke benyttes vil uten varsel bli slettet fra vårt ordresystem ved utløp av perioden på 30 dager (etter utstedelsesdato).

Reklamasjoner vedrørende feilekspedisjon eller transportskader skal meddeles vårt ordrekontor senest 5 dager etter varemottak. Ved senere meddelelse kan ikke varen erstattes.

Synlige skader på gods skal anmerkes fraktbrev og transportør skal gjøres oppmerksom på reklamasjonen.