Utfasing av lysrør og kompaktlysrør – 2023

/

EUs ROHS-direktiv har vedtatt å fase ut flere typer lysrør fra markedet. Dette innebærer at produsenter og leverandører ikke har lov til å importere eller produsere lysrør og kompaktlysrør etter de gitte utfasingsdatoene. Utfasingen starter allerede 23.02.23.

ROHS (Restrictions of Hazardous Substances) er et direktiv som innebærer et forbud mot kadmium, bly, kvikksølv, seksverdig krom, polybromerte bifenyler og polybromerte difenyletere i visse typer elektriske og elektroniske produkter (EE produkter) fra 1.7.06.

Det er i hovedsak bruken av kvikksølv som reduseres ved utfasingen av lysrør og kompaktlysrør, og vil resultere i store miljøgevinster. Dette vil resultere i at eldre belysningsarmaturer må byttes ut på sikt, hvor disse blir erstattet med moderne LED-armaturer. Utfasingen av lysrør og kompaktlysrør vil gi økt miljøgevinst (reduksjon av kvikksølv) og energibesparelse, hvor moderne LED-armaturer er langt mer energieffektive.

Lysrørene listet opp nedenfor fases ut i løpet av 2023. Etter 23. februar og 23. august 2023 blir det forbudt å sette nye lysrør av disse typene på markedet i EU/EØS-landene. Se miljødirektoratets hjemmesider for mer info https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/oktober-2022/lysror-med-kvikksolv-fases-ut-i-2023/

Forbudet omfatter disse lysrørtypene:

  • T2-lysrør (utløper februar 2023)
  • T12-lysrør (utløper februar 2023)
  • Kompaktlysrør (CFL) (utløper februar 2023)
  • T5-lysrør (utløper august 2023)
  • T8-lysrør (utløper august 2023)

Miljøansvar – Et felles ansvar

Vi er stolte av å være sertifisert som Miljøfyrtårn
Vi leverer moderne LED-produkter med lavt forbruk og lang levetid, som bidrar til miljøeffektive løsninger hos våre kunder. Det er derfor viktig at vi kan dokumentere at vi etterlever strenge regler innen Helse, Miljø og Sikkerhet internt i bedriften.

Hvilke konsekvenser har utfasingen for markedet
Utfasingen gjelder fra 23.02 – 23.09.23. Det vil si at etter disse datoene (nevnt ovenfor for de ulike produktene) vil det være forbudt å importere slike produkter til EU. Lysrør som allerede er på markedet kan selges til det er tomt.

Vi anbefaler alle som har eldre belysningsarmaturer med slike lysrør, til å endre til moderne LED-armaturer så raskt som mulig. Med dagens strømpriser (trolig vil prisene holde seg høye i god tid fremover), vil det gi øyeblikkelig utslag på utgifter knyttet til strømforbruk fra belysningsarmaturer ved å bytte til moderne LED-armaturer. Dette vil også spare miljøet.

Moderne LED-armaturer benytter mellom 50-80% mindre strøm sammenlignet med eldre belysningsarmaturer. I kombinasjon med lavt strømforbruk og lang levetid, vil dette resultere i sparte kostnader, energi og miljø.

Moderne LED-produkter
NorDesign som bedrift har for lengst sluttet å produsere lamper med T5/T8 lysrør og kompaktlysrør, hvor mesteparten av vår produktportefølje i dag består av moderne LED-produkter.

Fordeler med moderne LED-produkter:

  • Bruker mindre strøm
  • Lengre levetid
  • Gir bedre tilpasset lys