Til informasjon

/

Prisendring grunnet ekstrem svekkelse av den norske kronen.

Vi i NorDesign AS påberoper oss Force Majeure i denne ekstraordinære situasjonen og ser oss tvunget til å tilpasse kundepriser pga. den norske kronen sin svekkelse.

Det har slik vi ser det ingen hensikt å lage en ny prisliste siden euroen og dollaren har så ekstreme utslag mot den norske kronen. Vi vil komme med ny prisliste så snart kronens utvikling har stabilisert seg.

NorDesign AS vil fakturere et valutatillegg på leveranser og ordre etter 20. april 2020.

Vi håper den ekstremt svake norske kronekursen er forbigående – slik at vi kan fjerne valutatillegget dersom kronen kommer tilbake til normalt nivå. NorDesign AS fungerer som normalt, hvor vi har masse varer på lager og får stadig nye varer inn.