Til informasjon – Valutatillegg

/

Refererer til varsling sendt ut 19.03.20

F.o.m. 20. april ber vi om forståelse for at vi må legge på et valutatillegg på 8 % på alle ordrer.

Vi gjør dette da valutasituasjonen NOK mot EUR og USD fortsatt er ekstraordinær.

Vi håper at dette blir en midlertidig løsning, og vil varsle om eventuelle endringer straks dette er mulig.