Informasjon om valutatillegg / oppdaterte priser

/

Viser til vårt varsel om valutatillegg av 19.03.20, samt effektuering av dette f.o.m. 20.04.20.

Da dette var ment som en midlertidig løsning i en vanskelig sitasjon, har vi nå besluttet å avvikle nevnte valutatillegg med virkning f.o.m. 01.06.20.

Vi varsler også med dette at vi vil oppdatere våre priser f.o.m. 01.06.20.