Datasheet / FDV

Baderom - Soneinndeling

Sone 0: Innvendig del av et badekar eller dusjkar. For dusj uten dusjkar er sone 0 begrenset av et horisontalt plan, 10 cm over det ferdige gulvnivå og innenfor kabinettet/badekar.

Sone 1: Vertikalt plan over dusj eller badekar, evt. 0-60 cm fra dusjhodet (225 cm over gulv = sone 2). Sonen begrenses ellers av gulvet og et plan 225 cm over gulvet.

Sone 2: Fra sone 1 og 60 cm utover. Begrenses av gulvet og et plan 225 cm over. Alt 225 cm over gulv, er utenfor sone 2. Her kan du stort sett bruke alle lamper.

Øvrige områder (tidligere sone 3): Resten av baderommet som er utenfor de øvrige sonene. Det er tillatt med belysningsutstyr (IP44 og IP20) av Klasse I (enkeltisolert med jord), Klasse II (dobbeltisolert) og Klasse III (lavvolt).


Vedrørende krav som stilles i de forskjellige soner, beskyttelse mot vann og støv, henvises det til gjeldende installasjonsforskrifter NEK 400. Installasjonen skal foretas av fagmann.

I sone 0 og 1 er det ikke tillatt å montere belysningsutstyr for nettspenning (240V). Det må påses at alle elektriske forbindelser er godt tiltrukket, at det er god forbindelse samt at alle koblinger er riktig koblet. En dårlig forbindelse medfører stor brannfare. Dette er spesielt viktig når man jobber med lavvolts belysning, 12V og 24V, da det normalt blir høyere strømstyrker.

Minimumskrav IP-grad240V12V
Innendørs (utenom baderom):IP20IP20
Baderom sone 0:Ikke tillattIPX7
Baderom sone 1:Ikke tillattIPX4 / IP44
Baderom sone 2:IPX4 / IP44IPX4 / IP44
Utenfor sone 2 / øvrige områderIP20IP20